Προσθετικά εξαρτήματα

Η εξωτερική επίστρωση χρυσού χρώματος (golden) των προσθετικών κολοβωμάτων προσφέρει καλύτερη αισθητική σε σχέση με το το μεταλλικό χρώμα.
Σε ουλικό επίπεδο βελτιώνει την προσκόληση των ημιδεσμοσωμάτων στην επιφάνεια του εμφυτεύματος, περιορίζει το βακτηριακό αποικισμό μειώνοντας τον κίνδυνο περιεμφυτευματίτιδας, προσφέρει ερμητική σφράγιση στη μεσόφαση.