Εξοπλισμός

Στην πλήρη σειρά προϊόντων μας εμπεριέχονται οι χειρουργικές κασετίνες, η προσθετική κασετίνα, το σετ μηχανικών συμπηκνωτήρων οστού, τα τρύπανα καθώς και οι εγλυφίδες πρόστιας κοπής.