Κοντά Εμφυτεύματα

tiny implantsshort implants

Η BTI παρουσιάζει αποκλειστικές λύσεις για διαφορετικά προβλήματα σε εξαιρετικά απορροφημένες γνάθους.

Με αυτές τις λύσεις αυξάνουμε την προβλεψιμότητα και ελαχιστοποιούμε το χειρουργικό τραύμα.

Λύσεις με Tiny® εμφυτεύματα για πολύ στενές ακορολοφίες.

Implantes Tiny®

Για να θεραπεία εξαιρετικά απορροφημένων άνω γνάθων, τα Tiny® εμφυτεύματα προσφέρουν 2 λύσεις:

Crestal expansion

Με την τεχνική Επέκταση-Συμπήκνωση βελτιώνουμε την αισθητική και την βιομηχανική, και παίρνουμε αρκετό ανατομικό υπόστρωμα για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Η επέκταση ενδείκνεται σε νωδές περιοχές με απομένον οστικό υψος ίσο ή μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και πάχος 3-5mm. Αυτή η τεχνική αποτελείται provoking a … της ακρολοφίας με την παρειακή εκτόπιση του οστού.

Expansion is indicated in edentations with a residual bone height equal to or greater than 10mm and a thickness of 3 to 5This technique consists provoking a greenstick of fracture of the crest bone with the vestibular displacement of the bone.

Λόγω του κονικού σχήματος της κορυφής (apex) των εμφυτευμάτων και την διάμετρο του σώματος, που είναι τόσο στενή, είναι δυνατόν να εισαχθούν σε εξαιρετικά απορροφημένη φατνιακή απόφυση όπου ένας άλλος τύπος εμφυτεύματος δεν θα ήταν δυνατόν να εισαχθεί. Επιπλέον, οι στενές τους πλαφόρμες είναι ικανές να αποφύγουν οστικές ανακλήσεις στο ακρολοφικό επίπεδο. Όλα αυτά σημαίνουν οτι η χειρουργική χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές είναι εντελώς προβλέψιμη.

Διάσχιση της ακρολοφίας

Είναι μία κατά μήκος εκτομή του φλοιώδους κατά μήκος της ακρολοφίας, και για τις δύο γνάθους. Μία ιδανική τεχνική όταν το ύψος του παρειακού οστού που είναι να εκτοπιστεί είναι μεγάλο και η απελευθερτωτική τομή μπορεί να γίνει, ή δεν μπορεί.

Η τομή γίνεται στη μέση της ακρολοφία, με τον πιεζοτόμο (BTI Ultrasonic), που προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο της τομής.

 

Λύσεις για κοντά και πολύ κοντά εμφυτεύματα.

Για προβλήματα ύψους.

 Τα κοντά και πολύ κοντά εμφυτεύματα προσφέρουν αποκλειστικές λύσεις για ατροφικές γνάθους με κάθετη απώλεια οστού και σαν εναλλακτικο για πιο επεμβατικές χειρουργικές διαδικασίες.

Κάθετη αύξηση:

Αυτή η τεχνική αποτελείται από την αναγέννηση της εναπομείναν ακρολοφίας σε ύψος και γύρω από τα εμφυτεύματα, χρησιμοποιώντας αυτόλογο οστό παρμένο από την διαδικασία τρυπανοποίησης, και Endoret® (prgf®) που αναμειγνύεται με αυτό το οστό.

Όταν τοποθετείται το εμφύτευμα, γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρίκεται πάνω από την ακρολοφία, και αργότερα να καλύπτεται με αυτόλογο οστούν, Endoret® (prgf®), και μεμβράνη ινικής.

 

Ανύψωση Ιγμορείου

Μία τεχνική χειρουργικής που επιτρέπει αύξηση του οστού, με σκοπό να έχουμε ένα κατάλληλο οστικό έδαφοςπου θα μπορούν τα εμφυτεύματα να τοποθετηθούν, μετά από απώλεια ύψους.

1.- Τεχνική Summers 

Είναι μία όχι τόσο επεμβατική τεχνική που επιτρέπει την συμπήκνωση του οστού και την ανύψωση του ιγμορείου provoking a greenstick fracture of the cortical bone

Αποτελείται από εναλλακτικές introducing drills και οστεοτόμους μέχρι να φτάσει στην διάμετρο του εμφυτεύματος, για μετά να εισχωρηθεί το οστικό μόσχευμα , ανυψωθεί η μεμβράνη του ιγμορείου και τοποθετηθεί το εμφύτευμα.

Λιγότερο επεμβατική και σαν μία καθαρά εναλλαγή αυτής της τεχνικής, η ΒΤΙ έχει  frontal cutting drills που διευκολύνουτν τον τρυπανισμό του φλοιώδες οστού του ιγμορείου μετά από όταν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη διάμετρος για το εμφύτευμα. Το φλοιώδες οστό διαβρώνεται μέχρι να αποκαλυφθεί η μεμβράνη του Schneider; τότε, το μοσχευματικό υλικό και το εμφύτευμα τοποθετούνται.

2.- Τεχνική πλάγιας εκτομής του φλοιώδους οστού

Αποτελείται από την δημιουργία πλάγιας πρόσβασης στο ιγμόρειο μέσω ενός παραθύρου, που μέσα από αυτό το μόσχευμα τοποθετείται, μετά από όταν αποκολλάται η μεμβάνη του Schneider. Η έμφραξη γίνεται με μία μεμβράνη ινικής και εξαρτώμενα από το αρχικό οστικό ύψος, τα εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν. Αλλοιώς θα ήταν αναγκαίο να περιμένουμε 5 με 6 μήνες, για να ξαναανοίξουμε και να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα.

 

    Επικοινωνία210 9210220