Μεταβατικά Εμφυτεύματα

Τα μεταβατικά  Εμφυτεύματα τοποθετούνται με σκοπό την επίτευξη αύξησης και διατήρησης του εύρους της οστικής ακρολοφίας σε περιοχές με οριζόντιο οστικό έλλειμμα.

Έχοντας την ίδια αρχή με τους μηχανικούς διευρυντήρες οστού, τοποθετούνται στην οστική ακρολοφία, με ένα κατσαβίδι με τετράγωνη κεφαλή  διευρύνοντας την οστική ακρολοφία, και παραμένουν στο οστό το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη οστική ανάπλαση. Αργότερα αφαιρούνται ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν τα μόνιμα εμφυτεύματα,  έχοντας πλέον το απαραίτητο εύρος της οστικής ακρολοφίας , μην υπάρχουσα πριν από την διεύρυνση της γνάθου.

Διαθέσιμα σε δύο μήκη: 8,5 και 11,5 χιλιοστών και δύο διαμέτρους: 2,5 και 3.0 χιλιοστών. Έχουν μία ειδική επεξεργασία της  επιφάνειας διαφορετική από αυτή των μόνιμων εμφυτευμάτων, κάνοντας την απο-οστεοενσωματωση ευκολότερη. Η πλατφόρμα του εμφυτεύματος έχει τις ίδιες διαστάσεις με το σώμα, έτσι ώστε να αποφεχθεί η οστική απώλεια και διάνοιξη των μαλακών ιστών κατά την διάρκεια της περιόδου της οστεοενσωμάτωσης.

 

 

    Επικοινωνία210 9210220