Endoret® (PRGF®)

Το ENDORET® (PRGF®)(Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια): Eίναι το πιο προχωρημένο αυτόλογο σύστημα αιμοπεταλιακών παραγόντων. Βασίζεται στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων του ίδιου του ασθενούς για την διέγερση και επιτάχυνση της αναγέννησης και επούλωσης των ιστών.

Τί Πλεονεκτήματα το ENDORET® (PRGF®) προσφέρει?

 • 100% βιοσυμβατό, με πολλές χρήσεις και ασφαλές.
 • Είναι η πρώτη στην αγορά 100% αυτόλογη τεχνολογία
 • Ελεγχόμενη ενεργοποίηση και χρήση του.
 • Απλό πρωτόκολλο: Μία μόνο φυγοκέντριση.
 • Γρήγορο πρωτόκολλο: Μόνο 8 λεπτά φυγοκέντρισης και 20 λεπτά προετοιμασίας.
 • Η κλινική του αποτελεσματικότητα στην διέγερση της επούλωσης και αναγέννησης των ιστών έχει τεκμηριωθεί από έναν μεγάλο αριθμό διεθνών άρθρων.
 • Δεν περιέχει την λευκή σειρά, αποφεύγοντας την προ-φλεγμονώδη δράση τους.
 • Ισχυρές βακτηριοστατικές ιδιότητες.
 • Εξαίρετο θεραπευτικό δυναμικό σε διάφορες κλινικές εφαρμογές.
 • Σε καμία εκτελεσμένη θεραπεία δεν έχει παρουσιαστεί ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.

Τι είναι αυτό που τοποθετεί το ENDORET® (PRGF®) σε άλλη θέση με άλλες τεχνολογίες της αγοράς;

 1.  Είναι πρωτοπόρος (Πατέντα ΕΡ 1066838) στην ανάπτυξη εξειδικευμένων πρωτοκόλλων για την ιστική αναγέννηση.
 2. Υποστηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών μελετών και ανακοινώσεων.
 3. Είναι ένα πολυχρηστικό σύστημα που που μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά παρασκευάσματα που προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της κάθε εφαρμογής.
 4. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ποσότητα του αίματος που συλλέχθηκε.
 5. Είναι η μοναδική τεχνική που κατέχει κανονιστικές πιστοποιήσεις υγείας για κάθε μία από τις παρακάτω εφαρμογές:
 • Επούλωση φλεβικών ελκών
 • Σταθεροποίηση οστικών καταγμάτων και μοσχευμάτων
 • Στερέωση προσθέσεων του μηριαίου οστού,της κνήμης κ.α
 • Εμφυτευματολογία
 • Τραυματισμοί και θλάσεις συνδέσμων, μυών και τενόντων
 • Θεραπεία εγκαυμάτων
 •  Αναγέννηση του γηρασμένου δέρματος (Μεσοθεραπεία).

Βασίζεται στον σχηματισμό και στην χρήση των πρωτεϊνών, αυτόλογων παραγόντων και  ινικής του ίδιου του ασθενούς για την διέγερση και επιτάχυνση της ιστικής επούλωσης και αναγέννησης.

Το  ENDORET® (PRGF®) στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

Το  ENDORET® (PRGF®) αρχικά αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, αποτελώντας διεθνές σημείο αναφοράς φέρνοντας επανάσταση στον κλάδο.

Πλεονεκτήματα που φέρνει αυτή η τεχνολογία στον τομέα της ιατρικής:

 • Διεγείρει την επούλωση του τραύματος.
 • Βελτιώνει την ενσωμάτωση των μαλακών ιστών
 • Επιταχύνει την οστεοενσωμάτωση στο εμφύτευμα δημιουργώντας μία βιοενεργή νανομεμβράνη στην επιφάνειά του.
 • Παρέχει έναν αυτόλογο θρόμβο και μία βιοσυμβατή μεμβράνη ινικής που γεμίζει και σφραγίζει τα ελλείμματα, επιπλέον, μειώνει την φλεγμονή.
 • Η προετοιμασία και η διαχείρισή του είναι απλή, μειώνοντας το κίνδυνο μόλυνσης ή οποιασδήποτε άλλης μετεγχειρητικής επιπλοκής.
 • Προσφέρει περισσότερη βιοασφάλεια και προβλεψιμότητα στα οδοντιατρικά εμφυτεύματα.

Η τεχνολογία ENDORET® (PRGF®) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική σε:

 • Μετεξακτικό φατνίο
 • Αναγέννηση γύρω από τα εμφυτεύματα
 • Ενδοοστκά ελλείμματα
 • Ανυψώσεις ιγμορείου
 • Διεύρυνση ακρολοφίας
 • Κάθετη αύξηση του οστού
 • Θεραπεία περιοδοντικών ελλειμμάτων

Τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλά επίπεδα, αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και προβλεψιμότητας στην στοματική χειρουργική και εμφυτευματολογία.

lista ventajas

Το ENDORET® (PRGF®) χρησιμοποιείται στην χειρουργική στόματος για την προώθηση της αναγέννησης του οστού και των μαλακών ιστών σε μετεξακτικά ελλείμματα. Η μέθοδος περιλαμβάνει την κάλυψη και σφράγιση του μετεξακτικού ελλείμματος με βιολογικό ικρίωμα και αυτόλογη ινική.

Η διαβροχή της επιφάνειας του εμφυτεύματος με μη-ενεργοποιημένο ENDORET® (PRGF®) δημιουργεί ένα πολύ πιο ευνοϊκό  βιολογικό περιβάλλον για οστεοενσωμάτωση, επιτυγχάνοντας μία πρωτεϊνική μεσόφαση που ευνοεί την κυτταρική μετανάστευση πάνω στις γέφυρες ινικής μεταξύ του οστικού τοιχώματος και της επιφάνειας του εμφυτεύματος.

Είναι 100% βιοσυμβατή τεχνολογία, με εξαιρετική πολυχρηστικότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας πηγάζουν από τη δράση των αιμοπεταλιακών αυξητικών παραγόντων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, VEGF, FGF, TGF-β, EGF, IGF-I. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν μία σειρά βιολογικών διαδικασιών που ευνοούν την κυτταρική μετανάστευση, ανάπτυξη και μορφογένεση. Επίσης επιταχύνουν την “in situ” διαδικασία σχηματισμού ενός βιοαποδομήσιμου σκελετού ινικής που δρα ως προσωρινό ικρίωμα που διευκολύνει την ιστική αναγέννηση. Η πολυχρηστικότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος ανοίγει τις πόρτες της εξατομικευμένης ιατρικής, που ήδη εφαρμόζεται σε πολλούς ιατρικούς και επιστημονικούς κλάδους,  συμπεριλαμβάνοντας την γναθοπροσωπική χειρουργική, εμφυτευματολογία, ορθοπεδική, θεραπείες ελκών, αθλητική ιατρική, οφθαλμολογία και την μηχανική ιστών μεταξύ άλλων. PRGF un producto muy versatil

  Επικοινωνία210 9210220